OBCHODNí podmínky
Krásný den, jmenuji se Tomáš Kosiewicz zakladatel projektu Home Business Academy. Níže naleznete všobecné podmínky k projektu www.homebusinessacademy.cz
Obchodní podmínky pro home business academy cz
1. Informace o Kupujícím a Prodávajícím
Kupující se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník - fyzická nebo právnická osoba.


Provozovatelem internetových stránek www.HomeBusinessAcademy.cz je Tomáš Kosiewicz, se sídlem Turpišova 231, Chrastava, 463 31, Česká Republika, IČ: 75574101, zapsaná u Krajského soudu v Liberci (dále jen „provozovatel“), která je v souladu se zákon. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.
2. Informace o Produktech a Službách
Informace o elektronických produktech a službách jsou k dispozici v českém jazyce na webových stránkách uvedených v bodě 1. Produkty a služby jsou zpřístupněny online po úspěšném dokončení nákupu. DPH ani jiné daně Prodávající Kupujícímu neúčtuje.
3. Ochrana Autorských Práv
Elektronické produkty a služby jsou určeny pro osobní potřebu Kupujícího. Produkty a služby, které Prodávající prostřednictvím webových stránek prodává včetně jejich obsahu, podléhají ochraně autorských práv. Jejich další šíření jako celku či jejich částí je bez souhlasu držitele autorských práv zakázáno. Kupující odpovídá Prodávajícímu jakožto distributorovi zastupujícímu držitele autorských práv za případnou újmu, kterou porušením autorských práv způsobí.
4. Objednávka Nákup
Kupující zadává objednávku elektronicky vyplněním příslušného formuláře na webové stránce. Odesláním formuláře pak Kupující vyjadřuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami jakož i se zpracováním osobních údajů.
5. Zrušení Objednávky
Ke zrušení objednávky dojde automaticky neuhrazením částky objednávky ve stanoveném termínu splatnosti. Termín splatnosti je standardně stanoven na sedm kalendářních dnů od objednání.
6. Platby
Způsob platby si Kupující vybere při vyplňování objednávkového formuláře. V případě koupě HBA lze platit pouze kartou. Po odeslání formuláře přesměruje systém Kupujícího na další potvrzující stránku.. Platba je úspěšně dokončena zobrazením potvrzující zprávy a jejím zasláním emailem. V případě neúspěšné úhrady je Kupující informován zprávou zobrazenou na platební stránce a zaslaným emailem.


Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje technologii bezpečného zpracovávání online plateb. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí šifrovaného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.


7 Denní zkušební členství za 1 Kč s navazující pravidelnou 30 denní platbou V případě, že předmětem koupě je "Home Business Academy" (dále jen HBA) v 7 denním zkušebním členstvím za 1 Kč, s navazující opakovanou 30 denní platbou, a pokud uživatel do 7 dnů své členství nezruší, následuje automatické prodloužení členství s opakovanou platbou každých 30 dnů, po dobu 12 následujících měsíců. K jehož uhrazení používá poskytovatel automatické opakované platby kartou (tzv. Reccuing payments). Vyplněním prodejního formuláře s výběrem členství a poté doplnění údajů o platební kartě, se kupující zavazuje platit pravidelný měsíční poplatek ve výši zřetelně a jasně uvedené při objednávce členství v akademii (maximálně však 1000kč měsíčně) po celou dobu trvání členství (tj. 12 měsíců od registrace). Vyplněním prodejního formuláře, kupující dává souhlas, aby tento členský poplatek (v předem jasně stanovené výši) byl každých 30 dní (počínaje od data objednávky) automaticky stržen z platební karty kupujícího, skrze kterou byla provedena první úhrada, a to po celou dobu trvání členství. 7 Denní zkušební členství za 1 Kč s navazující jednorázovou platbou V případě že předmětem zájmu je "HBA" v 7 denním zkušební členstvím za 1 Kč s navazující jednorázovou platbou, pokud uživatel do 7 dnu od objednávky nezruší své členství, následuje automatické prodloužení členství s jednorázovou platbou. K jehož uhrazení používá poskytovatel automatickou jednorázovou platbu kartou (tzv. Recuing Payments) ihned po vypršení 7 denní zkušební verze. Kupující se zavazuje zaplatit jednorázový poplatek ve výši zřetelně uvedené při objednávce členství v akademii (maximálně však 12000kč). Díky teto platbě kupující získává přístup do celé akademie. Upozornění na automatickou platbu V případě, že objednávka podléhá opakované platbě, Kupující je vždy jasně informován na prodejní stránce produktu o výši pravidelného měsíčního poplatku i o způsobu, jak je možné členství v klubu ukončit a zastavit tak opakované účtování plateb. V případě, že Kupující vyplní objednávku, která opakovanou platbu zahrnuje, zašle mu Prodávající do dvou pracovních dnů od provedení první platby potvrzení o nastavení opakované platby prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Zároveň vždy sedm dnů před automatickým vyúčtováním poplatku je Kupující o této skutečnosti upozorněn e-mailem na adresu, kterou uvedl v objednávce, spolu s jasnými pokyny, jak může Kupující opakované platby zrušit. Ukončení členství v akademii a zrušení automatické platby Členství v HBA může Kupující kdykoliv ukončit kontaktováním zákaznické podpory na adrese info@homebusinessacademy.cz. Ukončením členství v akademii, je pravidelná platba zrušena a členský poplatek nebude nadále účtován. Ukončením členství v akademii se Kupující vzdává všech výsad a výhod, které mu členství v klubu přinášelo. V případě zrušení členství bude přístup (po vypršení uhrazené doby členství) definitivně ukončen. Ukončení pravidelné platby skončí v případě úspěšného potvrzení, které zašleme klientovi na email.
7. Garance Vrácení Peněz
Při objednání produktu nebo služby má Kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu v rámci časového limitu uvedeného na prodejní stránce daného produktu (minimálně ovšem 14 dnů). Odstoupení je možno provést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu kosatomas123@gmail.com nebo info@homebusinessacademy.cz s prohlášením, že od smlouvy Kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena do třiceti dnů od odeslání dobropisu Kupujícímu. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy je Kupujícímu ukončen přístup do členské sekce s dosud zveřejněnými materiály placeného online kurzu. Kupující, který odstoupil od smlouvy v rámci garance vrácení peněz, nemá nárok na dosud nezveřejněné lekce a bonusy související s programem.

Případné reklamace nebo námitky může kupující kdykoli vznést elektronickou formou – zasláním e-mailu na adresu info@homebusinessacademy.cz. Pro podání reklamace či námitky není dán žádný zvláštní formulář. Z vyjádření Kupujícího však musí vždy vyplývat, v čem spočívá reklamace či námitka a jaký způsob vyřízení požaduje. O podané reklamaci či námitce rozhodne Prodávající nejpozději do třiceti dnů od jejího obdržení. Kupující bude vyrozuměn e-mailem včetně odůvodnění.

8. Doručení produktu / zpřístupnění účtu
Po úspěšném provedení a potvrzení platby je Kupujícímu online zpřístupněn zakoupený produkt nebo služba. Na Email uvedený při objednávce přijdou po zaplacení přístupové údaje do členské sekce akademie k přístupným lekcím, které má Kupující zaplaceny.
9. Reklamace - Nedoručení produktu / Nezpřístupnění účtu
V případě že Kupující obdržel potvrzující zprávu o úspěšně provedené platbě za produkt nebo službu a produkt či služba nebyly zpřístupněny, nebo pokud nastal nějaký jiný problém, Kupující kontaktuje Prodávajícího na adrese kosatomas123@gmail.com
10. Ochrana Osobních Údajů
10.1.
Prodávající/provozovatel plně respektuje důvěrný charakter Vašich dat, která vyplňujete do objednávky a poskytujete „provozovateli“. Data jsou zabezpečena a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům. Tato data jsou ukládána v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytována třetím stranám.

10.2.
Na požádání Vám „provozovatel“ podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o Vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme. Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů, můžete je směřovat na info@homebusinessacademy.cz, kde Vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

10.3. Získávání a zpracovávání osobních údajů
Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace nebo na realizaci smlouvy. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

10.4. Možnost odhlášení
Chceme Vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

10.5. Souhlas se zpracováním osobních údajů
Vyplněním prodejního formuláře zákazník souhlasí se zařazením jím vyplněných osobních údajů do databáze Tomáš Kosiewicz, se sídlem Turpišova 231, Chrastava, 463 31, Česká Republika, IČ: 75574101, zapsaná u Krajského soudu v Liberci, jakožto správce, a s jejich následným zpracováním prostřednictvím pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu.

Zároveň zákazník uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídkách.
11. Právní Příslušnost
Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České Republiky. Kupující bere na vědomí, že veškeré produkty a služby distribuované prostřednictvím webových stránek uvedených v bodě 1 objednává v České Republice.
12. Kontaktní Údaje
Tomáš Kosiewicz

Email osobní: kosatomas123@gmail.com

Email na podporu/reklamace: info@homebusinessacademy.cz

Telefon: +420 606981153

Skype:Ktscythe